19.05.2022
Поділитись в соцмережах:

Вишивана моя Україна

(Віртуальна виставка)

«Вишивка в Україні – світ краси й фантазії, поетичного осмислення навколишньої природи, схвильована розповідь про думки й почуття людини, світ натхнених образів, що сягають давньої міфології, звичаїв і уявлень наших предків.»

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл.

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченко, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку ХХ століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Тетяна Кара-Васильєва, Алла Чорноморець. – Київ : Либідь, 2002. – 160 с. : іл.

Книга знайомить читача з історією української вишивки від Х до ХХ століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва ХVІ-ХVІІІ століть, панського середовища ХІХ століття, звернення митцівавангарду до традицій народної вишивки на початку ХХ століття.

Шевчук С. «Червоними і чорними нитками…» / Степан Шевчук. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 98 с. : іл.

У книзі на фактологічному матеріалі розкривається становлення, розвиток мистецьких уподобань майстрині-вишивальниці Марії Шевчук, простежується її життєво-творчий шлях, своєрідність його формування у родинному колі та в спілкуванні з друзями, митцями, у сприйнятті вічних цінностей духовності і краси. Розкривається генезис уподобань від найпершого вишиття в юні роки до утвердження у вернісажах для популяризації як національних, так і регіональних особливостей. Вміщені також зразки, фрагменти найуживаніших майстринею волинсько-поліських узорів. Вводяться також тексти пісень, які надихали вишивальницю на творчий процес, сприяли самобутньому сприйняттю навколишнього світу.

Возниця О. Вишивка моє життя : альбом / Ольга Возниця. – Дрогобич : Коло, 2006. – 175 с. : іл.

Ольга Возниця понад 50 років творчо працює в галузі вишивального мистецтва українського народу. В альбомі подано окремі роботи вишивок одягового, інтер’єрного та обрядового призначення і прикраси з бісеру.

Захарчук Чугай Р. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Раїса Захарчук-Чугай, Євген Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с. : іл.

Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в’язання тощо) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся – одного з найунікальніших регіонів слов’янського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.

Вишивка козацької старшини ХVІІ-ХVІІІ століть : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського / авт. вступ. ст. та уклад. Віра Зайченко. – Київ : Родовід, 2001. – 200 с. : іл.

«В Україні одним із найпоширеніших видів декоративного мистецтва була й досі є вишивка. Поряд з традиційними прадавніми геометричними орнаментами, існування яких не можна окреслити хронологічними рамками, в ХVІІ-ХVІІІ століттях серед верхівки українського суспільства великої популярності набула вишивка рослинними орнаментами. Вона виконувалася шовковими нитками, золотою і срібною сухозліткою, заполоччю на вжиткових речах козацької старшини – простирадлах, наволоках, скатерках, рушниках, одязі та церковних речах. Велика збірка таких творів зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського.»

Кара-Васильєва Т. Полтавська народна вишивка / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Наукова думка, 1983. – 136 с. : іл.

У монографії простежується розвиток народної вишивки на прикладі полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Аналізуються музейні збірки, мистецтвознавчі, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом, інтер’єром.

Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка / Раїса Захарчук-Чугай. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192 с. : іл.

У монографії вперше в історичному аспекті розглядається народна вишивка як своєрідне художнє явище і як один із поширених видів народної творчості, в якому знайшла своє відображення художня культура українського народу.

Комплексно досліджується мистецтво вишивки в усіх різновидах, її соціальне значення і місце в художній традиції українців. Дається аналіз техніки виконання, художніх особливостей різнопланових видів вишивки, здійснена класифікація змісту і форми орнаментальних мотивів і композиційних схем.

Художнє вишивання : альбом / О. О. Гасюк, М.Г. Степан. – 4-те вид. - Київ : Вища школа, 1986. – 247 с. : іл.

В альбомі відображені самобутність, різноманітність та художня досконалість візерунків вишивки.

 

Ганна Василащук : альбом / авт.-упоряд. В. А. Качкан. – Київ : Мистецтво, 1985. – 111 с. : іл.

В альбомі вміщено переважно кольорові репродукції з творів відомої української майстрині художнього ткацтва Ганни Василащук. Серед них – декоративні рушники, верети, запаски, скатерті, виконані в традиціях народного мистецтва Гуцульщини.