05.04.2022
Поділитись в соцмережах:

Війна цивілізацій:

анатомія російсько-української війни

віртуальна виставка

 

24 лютого 2022 року о 4-й годині ранку з бомбових ударів Росії по нашим містам розпочалася російсько-українська війна. Війна двох цивілізацій: цивілізації середньовічного деспотичного минулого та цивілізації вільного майбутнього.

Представлені книги дають можливість ознайомитись з «анатомією» російсько-українських розбіжностей у цивілізаційному розвитку, скласти власну думку і ще раз упевнитися, що наша перемога беззаперечна.

Рущенко І. Війна цивілізацій : анатомія російсько-українського конфлікту / Ігор Рущенко. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. – 436 с.

Монографія є другою книжкою автора, що присвячена поточній російсько-українській гібридній війні. Проте її зміст – більш широкий, ніж події самої війни. Автор намагається дати відповіді на фундаментальні запитання: з ким, чому і за що ведеться війна? Що штовхає Московію 500 років поспіль незмінно спрямовувати зброю проти України? Якими принципами, методами, технологіями керується агресор? Теоретичною базою відповідей на поставлені питання є цивілізаційний підхід. Він дозволяє стверджувати, що поточна війна має міжцивілізаційний характер. Україна залишається форпостом європейської (західної) цивілізації і веде війну за існування та власну ідентичність із московсько-ординською цивілізацією, що не змінює власного соціокультурного коду сотні років від моменту свого виникнення на руїнах монгольської імперії.

Якубова Л. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів / Лариса Якубова. – 2-ге вид. – Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2020. – 392 с.

Понад п’ять років Захід і Росія рухаються у взаємовиключних світоглядних парадигмах. Світ повертається до формату стабільної геополітичної конфронтації і протистояння систем. Ініціатором і промоутером цього тренду є Кремль з його політичною платформою «руського мира».

Україна, що є унікальним (не в сенсі виключності, вищості, а в сенсі не типовості) складником європейського соціокультурного простору, внаслідок особливостей свого історичного шляху змушена вирішувати водночас, а отже – в нетиповий спосіб міксувати в часі і просторі – завдання модернізації та євроатлантичної інтеграції. В силу ж історичних особливостей вона перетворилася на фронт зіткнення європейського та євразійського цивілізаційних проектів, що набув форми гібридної війни. Нині вона виступає рушійною силою денонсації трьохсотлітнього російсько-українського геополітичного тандему. Досвід участі України в першій масштабній гібридній війні в Європі має всі шанси перетворитися на історію доленосного цивілізаційного експерименту.

Брехуненко В. Україна й українці : ім’я як поле битви / Віктор Брехуненко. – Київ : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2020. – 272 с.

У книзі в науково-популярному форматі розглянуто походження самоназви «Україна» та її перетворення на єдине ім’я українського світу, простежено появу ідентичності «українці», «український народ». За допомогою наукових аргументів спростовано маніпулятивні версії родоводу та смислового наповнення поняття «Україна». З’ясовується природа іншої нашої самоназви – «Русь» та похідних від неї понять: «Росія», «Мала Русь» / «Мала Росія», «Велика Русь» / «Велика Росія», «російський народ», «малоросійський народ». Показано як Московія привласнювала ім’я «Русь» та його грецький відповідник «Росія», видаючи світові за нібито свою природну самоназву.

Ліщенко А. Хто ми – українці?! (в обіймах російського шовінізму) / Анатолій Ліщенко. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 524 с.

Запалала, застогнала під московським чоботом імперської Росії українська земля, загарбавши Крим та частину Донбасу, а російські «витвори» і до сьогоднішнього дня гуляють всюди, у тому числі й Україною, в яких відкрито глузують з нашої країни та лунають заклики до її знищення. То, хто ж тоді, ми українці в обіймах «старшого брата»?! А чи не пора назавжди позбутися його обіймів, а швидше – його кайданів?!

Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле / Віктор Брехуненко. – Київ : ПАТ «Віпол», 2017. – 280 с.

У книзі за допомогою наукових аргументів спростовуються ключові російські міфи про Україну та українську історію. Проаналізовано ідеологічну спрямованість кожного міфу, історичне підґрунтя російських спекуляцій, обґрунтовано підстави заперечення спотворених образів нашого минулого, цілеспрямовано нав’язуваних Москвою ось уже протягом кількох століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу історію, простежено еволюцію його змісту.

Селезньов В. Кремлівський плагіат : від «шапки Мономаха» до кепки Ілліча / Володимир Селезньов. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 256 с.

У Росії дуже полюбляють говорити про її самобутність, особливість, відмінність від інших, про оригінальність російської культури. Однак насправді багато чого, від самоназви і державних символів до таких побутових речей, як самовар і мотрійка, Росією запозичене. Російського в Росії хіба що лапті й щі, та ще «квасний патріотизм» і безмірна зарозумілість. А за фасадом показної величі приховується справжня суть країни-плагіаторки.

У книжці докладно й аргументовано розвінчується міф про самобутність і винятковість Росії, розповідається про поширені хибні думки з приводу «тисячолітніх російських брендів», що їх Кремль активно пропагує в усьому світі.

 

Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.. : Причини і наслідки / Микола Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 192 с.

Це книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ століття. Проаналізувавши історико-політічні, геополітичні та ідеологічні передумови агресивної зовнішньої політики російських державних утворень – Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо України, її автор стверджує, що російська влада розпочала війну на знищення Української держави одразу ж після проголошення її незалежності 24 серпня 1991 року. Автор застерігає усіх нас від повторення трагічних помилок багатьох поколінь українців, які через недооцінку хижацької сутності російського імперіалізму розплачувались втратою незалежної державності, і наголошує на тому, що незнання історії не звільняє від відповідальності перед нащадками.

Якубова Л. «Русский мир» в Україні : на краю прірви / Лариса Якубова. – 2-ге вид. – Київ. : ТОВ «Видавництво «КЛІО№№, 2018. – 384 с.

Системна ментальна, ідеологічна та методологічна криза, про яку йшлося в наукових колах десятиріччями, вивела назовні удавнені суперечності між носіями різноспрямованих філософських доктрин (і відповідно – життєвих стратегій) у найгострішій формі – збройного протистояння.

Росії, що прагне вже не перший рік загнати Україну в пастку, лише здається, що вона повністю контролює ситуацію, що жертва в цій цивілізаційній війні – одна. Насправді Росія сама потрапила в заготовлену пастку. Причини окресленої ситуації зрозумілі всім, хто обізнаний із модерною історією обох країн.

Випробування «руським миром» стане найважчим іспитом, який Україна має скласти, аби повною мірою набути державний суверенітет, проголошений у 1991 році. Попри колосальні економічні, моральні, інформаційні навантаження та світоглядний шок не варто сприймати ситуацію як безвихідну. Так, Україна стоїть нині на краю прірви, однак у цій патовій ситуації важливо, ким вона себе відчуває: загнаною у безвихідь істотою, що має впасти і розбитися, бійцем, що стоїть, чи птахом, що може злетіти до неба.

Каспаров Г. Зима наближається : чому потрібно зупинити Володимира Путіна та ворогів вільного світу / Гаррі Каспаров. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 320 с.

«Смілива, прониклива й переконлива… Книжка розповідає про період, що починається з розпаду Радянського Союзу та шалених 90-х, а потім завдає головного удару по Володимиру Путіну, колишньому співробітнику КДБ, який є значно не безпечнішим ворогом, ніж це усвідомлює багато людей за межами Росії. Його прихід до влади 1999 року мав би стати для Заходу оглушливим дзвоном, який шокує так само, як і прихід до влади в Німеччині Гітлера. У демократичних країнах виборці віддають перевагу слабким лідерам і спокійному життю – без крові, поту, важкої праці та сліз. Як можна захистити вільний світ, якщо він сам не хоче себе захищати?».

The Sunday Times

Світова гібридна війна : український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Харків : Фоліо, 2017. – 496 с.

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен -  як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Налізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних без пекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.