28.10.2021
Поділитись в соцмережах:

«Народознавча скарбничка»

Світ українських традицій

Свято, обряд, рід – ці слова мають велике значення. Неповторні й самобутні традиції українського народу  із плином часу набувають все більшої ваги. Вони дуже оригінальні й цікаві. Навіть якщо на перший погляд у них немає нічого особливого, залучившись до таїнств, кожна людина відчуває, що від них віє магією рідної землі, це бальзам для душі, який надає сил і наснаги. Минуле, сучасне й майбутнє – не окремі часові виміри, вони взаємопроникні та переплетені між собою. Бо минуле – це не просто пласт історії, воно досі живе в кожному з нас на рівні генетичної пам’яті, маминої колискової, бабусиного вишиваного рушника, дідової казки про бузинову сопілку.

Тож, вивчаймо і шануймо звичаї та традиції нашої рідної культури!

Лозко Г.С. Коло Свароже: Відроджені традиції / Галина Лозко. – Київ: Укураїнський письменник,2005. – 222с.

У книзі розповідається про непересічну значимість народних звичаїв та обрядів, пов’язаних з календарем. «Народ, що втратив свій власний календар, блукатиме у тисячоліттях недолі та пітьми. Лише той, хто пам’ятає, який сьогодні день, здатен відчувати пульс Всесвіту», - вважає авторка. Кількаразові зміни літочислення впродовж двох останніх тисячоліть зруйнували основи природного астрономічного календаря, за яким жили наші давні предки. Галина Лозко вперше в Україні порушила проблему реконструкції дохристиянського календаря Київської Русі. Міфологія власного народу розглядається авторкою як спосіб пізнання істини, а родова логіка прокладає шляхи осягнення етнічного ідеалу.

Філоненко С.О. Усна народна творчість: Навч. пос. / Софія Філоненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література». Пропонується філологам, усім, хто цікавиться українським фольклором.

Українці: Свята. Традиції. Звичаї / Уклад. Іван Коверець. – Донецьк: Альфа-Прес, 2004. – 304 с.

У книзі висвітлено національні особливості українських свят, традицій, звичаїв і пов’язаних з ними атрибутики, символіки – з давніх часів до наших днів, розкрито багатство, образність, співучість української мови. Книга розрахована на всіх, кого цікавить духовне надбання українського народу, важливою складовою частиною якого є традиційно-побутова культура.

Воропай О. Звичаї нашого народу : народньо- календарні звичаї, український народний одяг: етнографічний нарис / Олекса Воропай ; худож. оформ. Інни Бородаєвої. – Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 632 с.

Книга є фундаментальною працею Олекси Воропая. Це підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності українців та традиції народного одягу. Видання розраховане на всіх, кому дороге минуле нашого народу, його прадавні корені.

Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї: для дітей середнього шкільного віку / Валентина Скляренко; худож.- оформлювач Л.Д. Киркач-Осипова. – Харків: Бібколектор, 2015. – 318 с.

Народні традиції та звичаї завжди були духовною основою життя українців. Вони формувалися протягом багатьох століть і є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й сьогодення. Нині народні традиції та звичаї стали одним із головних чинників відродження українського народу, його національної свідомості та людської гідності. І кожен з нас є спадкоємцем цього великого скарбу, продовжувачем традицій народної культури. В чому вони полягають, де їхні витоки? Як вони формувалися та змінювалися у різні часи на теренах нашої країни – на всі ці та інші запитання ви знайдете відповідь у цьому виданні.

Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи / Дара Корній. – Харків: Vivat, 2017. -320 с.

Ця книжка – чарівна. Ви не просто погортаєте її сторінки – ви поблукаєте стежками правічного лісу, почуєте йог дихання, подивитесь в очі старенькому лісовикові, послухаєте чугайстрову сопілку. Може, вам щось прошепоче мавка або побалакає з вами поважний цар Ох… Ви постоїте біля річки – заскочите русалок за їхніми пустощами, а звідти недалеко й на гостину до суворих болотяника й болотяниці. А далі – прогулянка полем і луками, де вас зустрінуть і польовик, і спориш, і луговик… та й вітри з повітрулями супроводжуватимуть вас під час мандрівки. І насамкінець свої таємниці відкриють духи пір року. Перед вами постане величезний і дуже цікавий шар культурної спадщини давніх українців, химерний світ чарівних істот проукраїнської міфології, досліджений і опрацьований Дарою Корній.

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – Київ: Либідь, 2006. – 256 с.

Праця українського етнографа, громадського діяча, єпископа УАПЦ Марка Грушевського (1865-1938) є «пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі» (І.Франко). Подано і проілюстровано дослідження про дитячі іграшки й забави. Авторський текст доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, психологів, медиків, письменників. Книжка зацікавить не лише фахівців – етнографів, фольклористів, педагогів, медиків, а й батьків, широке коло читачів.

Українське весілля /Упорядкування Марії Немиро – Рівне: видавець Олег Зень, 2008. -304 с.

Перше кохання. Весілля – що може бути в житті краще і пам’ятливіше! Та хіба нині таке весілля, як було колись? «Бо ж весілля раз на віку, і його треба справляти по-людськи». «По-людськи» - це так, як справляли споконвіку, з діда-прадіда, як того вимагає звичай. Сповнене величної краси українське народне весілля ніби доживає свій вік, а йому б саме тепер з новою силою розцвісти, так щоб «нашому роду не було переводу». Книга розповідає про те, як важливо зберігати народні весільні обряди та звичаї.

Лановик М.Б., ЛановикЗ.Б. Українська усна народна творчість: Підручник / Мар’яна Лановик, Зоряна Лановик. – Київ: Знання-Прес, 2006. – 591 с.

Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. Висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв’язку з художньою літературою.