20.05.2021
Поділитись в соцмережах:

Вишиванка – український оберіг

(до Всесвітнього дня вишиванки)

 

Розгортаю життя,

як сувій полотна:

ось мережка гріхів

і низинка падінь.

Верховинка жадань,

яворівка притаєних прагнень.

Далі – хрестики чорні

страждань і терпінь

та червона стебнівка

палкого кохання.

Ось гладинка жіночої ласки,

перетиканка пестощів з ніжністю…

Ці нитки, ці голки,

не заручені пальці в наперстках.

Все життя у шитті

і шиття, як життя.

Ірина Сеник

 

У розмаїтті українського декоративного мистецтва вишивання посідає одне з провідних місць. Це улюблений і здавна поширений різновид народної творчості. Вишивка в Україні – світ краси й фантазії, поетичного осмислення навколишньої природи, схвильована розповідь про думки і почуття людини, світ давньої міфології, звичаїв і уявлень наших предків. А вишиванка – це втілення цих образів, справжній оберіг.

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл.

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних мвят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку ХХ століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

Возниця О. Вишивка моє життя : альбом / О. Возниця. – Дрогобич : Коло, 2006. – 176 с. :  іл.

Ольга Возниця понад 50 років творчо працює в галузі вишивального мистецтва українського народу. В альбомі подано окремі роботи вишивок одягового, інтер’єрного та обрядового призначення і прикраси з бісеру.

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – Київ : Либідь, 2002. – 160 с. : іл.

Книга знайомить читача з історією української вишивки від Х до ХХ століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкривається символіка вишивки та її значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва ХVІ-ХVІІІ століть, панського середовища ХІХ століття, звернення митців авангарду до традицій народної вишивки на початку ХХ століття.

Захарчук-Чугай Р. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. Захарчук_чугай, Є. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с. : іл.

Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, вишиванки, килими тощо) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся – одного з найунікальніших регіонів слов’янського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.

Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка / Р. Захарчук-Чугай. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192 с. : іл.

У монографії вперше в історичному аспекті розглядається народна вишивка як своєрідне художнє явище і як один із поширених видів народної творчості, в якому знайшла своє відображення художня культура українського народу. Комплексно досліджується мистецтво вишивки в усіх різновидах, її соціальне значення і місце в художній традиції українців. Діється аналіз техніки виконання, художніх особливостей різнопланових видів вишивки, здійснена класифікація змісту і форми орнаментальних мотивів і композиційних схем.

Гасюк О. Художнє вишивання / О. Гасюк, М. Степан. – 4-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 1986. – 247 с. : іл.

В альбомі поданий короткий історичний огляд розвитку мистецтва вишивання в Україні, розкриті мотиви українського народного орнаменту.

Матейко К. Український народний одяг / К. Матейко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 224 с. : іл.

В монографії досліджується одяг як типовий показник матеріальної культури в його історичному розвиткові. Автором використані різноманітні джерела, зокрема староруські оригінальні й перекладні пам’ятки, іконний живопис, мініатюри, фрески й мозаїки.

Твори усної народної творчості (думи та історичні пісні), полемічна й пародійна література, мемуарна історіографія слов’янських та іноземних послів, мандрівників дали цінний матеріал для визначення національної специфіки одягу, соціальних різниць, взаємовпливів.

У книзі використано ілюстративний матеріал з фондів історичних, краєзнавчих та художніх музеїв України.

Кара-Васильєва Т. Полтавська народна вишивка / Т. Кара-Васильєва. – Київ : Наукова Думка, 1983. – 136. : іл.

У монографії простежується розвиток народної вишивки на прикладі полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Аналізуються музейні збірки, мистецтвознавчі, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом, інтер’єром.

Ганна Василащук : альбом / авт.-упоряд. В. Качан. – Київ : Мистецтво, 1985. – 111 с. : іл.

В альбомі вміщено переважно кольорові репродукції з творів відомої української майстрині художнього ткацтва Ганни Василащук, виконані в традиціях народного мистецтва Гуцульщини.

Вишивка козацької старшини ХVІІ-ХVІІІ століть : каталог колекції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарнавського / ред. Л. Сушко. – Київ : Родовід, 2001. – 200 с. : іл.

Каталог колекції подає велику збірку (понад 300 візерунків) вишивок, які були популярні серед верхівки українського суспільства в ХVІІ - ХVІІІ століттях. Великої популярності мала вишивка рослинними орнаментами, що виконувалась на ужиткових речах козацької старшини – одязі, простирадлах, наволоках, скатерках, рушниках. У вступній статті можна дізнатись про колористику вишивки, найбільш поширені орнаментальні схеми, а хронологічна послідовність розміщення зображень дозволяє прослідкувати еволюцію орнаментів протягом століття. В основі альбому лежить колекція Чернігівського історичного музею ім. В.Тарновського.