Трагічний оптимізм Олександра Олеся

06.12.2018
Поділитись в соцмережах:

«З журбою радість обнялась…

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх,

І з дивним ранком ніч злилась,

І як мені розняти їх?!

 

Так писав Олександр Олесь у вірші, який став однією з найвідоміших його ліричних мініатюр. Журба і радість, щастя і страждання, смерть і воскресіння завжди йдуть поруч у творчості поета.

Видатний український поет О. Олесь (1878-1944) (справжнє ім’я - Олександр Іванович Кандиба), якого Михайло Грушевський вважав найбільшим із сучасних йому поетів в Україні, справив відчутний вплив на український літературний процес, збагатив його новими мотивами, розширив тематичний, стильовий діапазон лірики, підніс виражальну силу українського художнього слова, став творцем класичних мистецьких шедеврів української поезії.

В 1919 році поет виїхав за кордон, збентежений кривавим протистоянням різноманітних політичних сил в Україні. За це він надовго одержав у себе на батьківщині ярлик «зрадника» й «емігранта». Поет жив з надією повернутися, але помер і був похований у Празі. З 1930 по 1957 рік твори Олександра Олеся в Україні не друкувалися. Лише тепер його ім’я, поетичний доробок повністю повернені народу.

О. Олесь завжди відчував себе українським поетом. Він працював, творив задля слави національної культури, слави України. Осмислення історичної долі, минулого й сучасного України знайшло своє відображення в поезіях О.Олеся.

Олесь О. Коли нема пророка на землі : Поетичні та драматичні твори / Передм., упоряд. та прим. В.В. Яременка. - К.: Веселка, 2007. – 375 с.- (Шк. б-ка)

До видання увійшли ліричні, сатиричні та драматичні твори з друкованих та рукописних збірок одного з найвідоміших українських поетів першої половини XX ст. Олександра Олеся (1878-1944).

Олександр О. Твори : В 2 т. / Упоряд., авт.. передм. та приміт. Р.П. Радишевський.- К.: Дніпро, 1990.

Т. 1 : Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. - 959 с.

До першого тому ввійшли оригінальні поетичні твори українського поета Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби, 1878-1944).

Олександр О. Твори : В 2 т. (Упоряд., авт. приміт. Р.П. Радишевський. - К. : Дніпро, 1990. Т. 2 :Драматичні твори. Проза. Переклади. - 683 с.

До другого тому творів українського письменника Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби, 1878-1944) ввійшли драматичні твори різних років, переклади.

Олесь О. Все навколо зеленіє : Вірші, поеми, казки : Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд., передм. Р.П. Радишевського ; Худож. І. І. Литвин.- К.: Веселка, 1990. - 318 с. : іл.

До книжки відомого українського письменника, одного з яскравих самобутніх ліриків, увійшли вірші, поеми та казки. Значна частина підібраних творів виходить уперше. Вона допоможе юному читачеві ширше і глибше уявити і збагнути тривожну душу, великий патріотизм і справжнє художнє бачення світу й природи («світ в мені, і в світі я») недооціненого раніше поета.

Олесь О. Княжа Україна: Минуле України в піснях : Поема : Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд., вступ. слово та приміт. Р. П. Радишевського ; Худож. Г.В. Акулов. - К.: Веселка, 1991. - 143 с. : іл.

Згадаймо безсмертний вислів М. Рильського : хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Саме цими мотивами надихався О. Олесь, коли писав про героїчне минуле України, про часи правління київських князів.

Олександр О. Чари ночі : Лірика / Упоряд. В.В. Яременко ; Худож. В. Чебаник.- К. : Радянський письменник, 1989.- 216 с.

Книгу видатного українського поета Олександра Олеся (1878-1944), славетного майстра ліричного вірша, склали кращі його  інтимні поезії. Багато з них мали достатньо широку популярність серед народу, окремі стали піснями. Такі глибоко ліричні вірші, як «Айстри», «З журбою радість обнялась», «Ах, скільки струн в душі дзвенить», «Чари ночі» («Сміються, плачуть солов’ї») та багато іншого хвилюють наших молодих сучасників.

Яременко В. В. Трагічний оптимізм : Літ. портр. Олександра Олеся.- 2-ге вид.- К. : Веселка, 2005.- 38 с. – (Урок л-ри).

Чи знаємо ми Олександра Олеся? Мабуть, для більшості читачів він передусім ніжний лірик («Сміються, плачуть солов’ї…», «Ти знов прийшла…»). Але він володів також словом громадянина й патріота, дошкульним пером сатирика. Про все це цікаво й аргументовано розповідає відомий дослідник Василь Яременко. А ще- про життєвий шлях поета, що звідав революції та контрреволюції, війни та емігрантську долю.

Неврлий М. Олександр Олесь : Життя і творчість.- К. : Дніпро, 1994.- 173 с.

У книзі відомого літературознавця із Словаччини досліджуються життя і творчість класика української літератури, видатного поета Олександра Олеся (1878-1944), який у художньо досконалих поезіях відтворив трагічні злами і потрясіння історії своєї Батьківщини у XX ст., оспівав ідеали добра, свободи, любові, розкрив глибини внутрішнього світу людини.