25.03.2021
Поділитись в соцмережах:

Театральне сьогодення

(до Міжнародного дня театру)

Віртуальна виставка

 

За дату святкування Всесвітнього дня театру взято 27 березня. За переказами, прем'єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня. Істориками це не доведене. Тим паче що не театр (культурний захід, запозичений римлянами у греків вже у готовому вигляді) користувався популярністю і масовим попитом глядачів, а бої гладіаторів.

Ініціатива святкування Всесвітнього дня театру належала Міжнародному інституту театру (ITI) у 1961 році. До відзначення такого дня приклав зусилля Жан Кокто, театральний діяч і актор з Франції, котрий оголосив сповіщення про таку урочистість 1962 року.

Всесвітній день театру є професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів, від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.

Віртуальна виставка присвячена становленню українського театру і діячам, які сприяли цьому.

 

Театр: текст і дійство // Історія української культури : у 5-ти т. – Т.2 / редкол. : Я.Д. Ісаєвич (голова), Ю.П. Ясіновський, Л.В. Войтович та ін. ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2001. – с. 721 – 730.

Театр в Україні // Історія української культури : у 5-ти т. – Т.3 / редкол. : В.А. Смолій (голова), М.В. Попович, П.М. Сас та ін. ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2003. – с. 1006 – 1028. : іл.

 

Савчин Л.М. Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр : монографія / Л.М. Савчин. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 332 с. : іл.

В умовах складного і суперечливого становлення епох живе і творить високе мистецтво Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр. Театр відповідає на проблемні питання суспільства, є ареною висвітлення як політичних перипетій, так і художнього осмислення духовних потреб та побутових запитів особистості.

Галерея портретів акторів театру представлена на тлі їх мистецької діяльності.

Топська Н. Батько українського театру / Н. Топська. – Київ : ТОВ «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння н6аціональному культурному відродженню

Театр Марка Кропивницького : минуле і сучасне : альбом / авт.-упор. В. Шурапов. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 224 с. : іл.

Альбом містить у собі документи, фотографії, ілюстрації, уривки з художніх і публіцистичних творів, а також листів засновника Театру корифеїв, нашого видатного земляка М.Л. Кропивницького, його учнів та послідовників, відомих літературо- та мистецтвознавців, театральних діячів, визначних письменників і послідовників, інші матеріали, що свідчать про творчий шлях цього театру та його спадкоємців від дня заснування до сьогодення. Наголошується, що Театр корифеїв, народжений у Єлисаветграді, є одним із найяскравіших виявів невичерпальності духу української нації, її незнищенності, і, водночас, золотим фондом нашого народу, складовою міцного і надійного підмурівку його сущого та майбуття.

Альбом складається з дванадцяти розділів, кожний з яких побудований за хронологічним і тематичним принципом.

Тобілевич Б.П.  Панас Карпович Саксаганський : 1859 – 1940. Життя і творчість / Богдан Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. культури, 1957. – 328 с. : іл.

 

В книзі змальований творчий портрет П.К. Саксаганського. Зібрано багато рецензій про виконання Саксаганським ряду ролей і записано спогади різних осіб, що дало можливість розкрити різносторонню діяльність Саксаганського як артиста, режисера, педагога і літератора.

Книга побудована за хронологічним принципом, що дає більш-менш повний літопис життя і творчості Саксаганського. В основу кожного розділу покладено окремі періоди його життя і діяльності, в межах яких можливо встановити певні тенденції мистецького розвитку та коло інтересів Саксаганського.

Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред.. В.С. Василька. – Київ : Мистец., 1969. – 359 с. : іл.

Ця збірка спогадів висвітлює життєвий творчий шлях видатного українського актора й режисера Леся Курбаса (1887 – 1942). Невтомний шукач нових шляхів у театральному мистецтві, він виховав цілу плеяду визначних діячів сцени. Серед них – І. Мар’яненко і М. Крушельницький, А. Бучма і В. Василько, В. Чистякова і Л. Гаккебуш, О. Сердюк і Д. Антонович, Г. Ігнатович, Б. Тягно, Л. Дубовик та багато інших.

У своїх спогадах друзі й соратники режисера-новатора відтворюють атмосферу культурного життя України 20-х – початку 30-х років, коли Л. Курбас поставив на сцені створеного ним театру «Березіль» такі шедеври, як «Гайдамаки» за однойменною поемою Тараса Шевченка, «Джіммі Хіггінс» за Е. Сінклером, «Маклена Граса» М. Куліша та ін.

Мар’яненко І.О. Сцена, актори, ролі / І.О. Мар’яненко. – Київ : Мистец., 1964. – 290 с. : іл.

«Сцена, актори, ролі» - книга спогадів корифея української сцени, одного з її фундаторів І.О. Мар’яненка, який віддав служінню театру понад 60 років творчого життя.

І.О. Мар’яненко яскраво відтворює творчі портрети передових діячів української культури, розповідає про вплив мистецтва театру як на глядача, так і на театральну молодь, партнерів по сцені. Образною, живою, дохідливою мовою видатний актор розповідає про свою роботу в театрі, дає поради молодим митцям, ділиться цікавими спостереженнями із свого творчого досвіду.

Кисельов Й.М. Поетеса української  сцени / Й. Кисельов . – Київ : Мистец., 1978. – 206 с. : іл.

Книга про життя та творчість Наталії Михайлівни Ужвій написана відомим українським театральним критиком та літературознавцем І.М. Кисельовим.

Лідер Д. Театр для себе / Д. Лідер ; упоряд. О. Островерх. – Київ : Факт, 2004. - 104 с. : іл.

Книга «Театр для себе» представляє філософську та театральну есеїстку видатного українського сценографа та блискучого мислителя Даніїла Лідера. Книгу проілюстровано графічними роботами художника, які є продовженням і доповненням його сценографічної діяльності. Сполучення текстів  та візій складають те унікальне явище, яке, мабуть, і є справжнім театром Майстра.

Богдан Ступка : митець і людина / упоряд. М. Лабінський. – Київ : Книга, 2008. – 240 с. : іл.

Це книга про актора Богдана Ступку – корифея української сцени, творчість якого знає весь світ.