О, слово рідне!

21.02.2021
Поділитись в соцмережах:

О, слово рідне!

«Щоб любити - треба знати, а щоб
Проникнути в таку тонку й неосяжну
Величину й багатогранну річ, як мова,
Треба її любити»

Василь Сухомлинський.

Щороку, 21 лютого, світова громадськість відзначає Міжнародний день рідної мови. День був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності. Про українську мову ми знаємо що вона належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної родини. Українська мова є однією із найдавніших на нашому континенті. Наша мова - одна з найбільш вокальних та милозвучних мов світу. Філологи кажуть що все це через те, що ми маємо досить велику кількість фонем-48.Наша рідна Україна – має єдину державну мову, тож вивчаємо її і цінуємо.


Пономарів О. Культура слова: Моностилістичні поради : навч. Посібник / О. Пономарів. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.


У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосних та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачі, науковців, редакторів.


Воропай О. Звичаї українського народу: [Етногр. нарис ] / післямова І.М.Андрусяка; іл. О.В.Алферової. –Київ : Школа, 2009. - 384 с.


« Звичаї нашого народу» Олекси Воропая - найпопулярніша праця, яка охоплює календарний рік українця, представляючи в комплексі народні обряди, прикмети, вірування тощо. Видання розраховане на всіх, кому не байдуже минуле нашого народу, його прадавнє коріння, передусім на шкільну молодь, вчителів, батьків.
Українська мова: навч. посібник. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. - 480 с.


У посібнику міститься чітко й доступно сформульований теоретичний лінгвістичний матеріал, до нього подано систему практичних завдань і вправ для закріплення та самостійної роботи.
Навчальний посібник рекомендується для старшокласників та студентів,що вивчають курс української мови.


Скарбничка народного слова : Тематична хрестоматія для учнів 1-4 класів / упоряд. І.П. Агаркова. – Харьків : Ранок - НТ, 2011. - 288 с.


У хрестоматії міститься різноманітні зразки усної народної творчості, з якими буде цікаво ознайомитися дитині. Книга сприяє розширенню світогляду школярів, знайомить з видами усної народної творчості, історією та традиціями нашого народу, вчить бути свідомим читачем, який навчається аналізувати прочитане, вдосконалює свої читацькі навички.
Призначено для учнів початкової школи, їхніх батьків та вчителів.Шкурятина Н.Г. Сучасна українська літературна мова : Модульний курс : навч. посіб. / Н.Г.Шкурятина, С.В.Шевчук – 2-ге вид; доп. і переробл. - Київ. : Арій, 2010.- 824 с.


Містить теоретичний і практичний матеріал курсу сучасної української літературної мови, структурований за відповідними блоками.
Для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Українська народна обрядова поезія : Зб. : [Для серед. та ст. шк.. віку] / упоряд. К.Г.Борисенко. – Київ : Школа, 2006. - 272 с.


До хрестоматії увійшли поетичні тексти, які супроводжували з найдавніших часів календарну та родинну обрядовість українців: колядки, щедрівки та маланки. Добір матеріалу зумовлений вимогами шкільної програми з української літератури.Дияк О.В. Довідник для абітурієнтів та школярів з української мови : навч. посіб. / О.В.Дияк, В.М.Прудка. – Київ : Літера ЛТД, 2010. – 408 с.


У пропонованому довіднику послідовно і системно подано основні теоретичні питання курсу української мови. Особливу увагу зосереджено на питаннях культури мови, зокрема на вимогах до написання власного висловлення. Термінологічний апарат згруповано в алфавітній послідовності в додатку.


Українські прислів’я, приказки - для дітей. – Харків : Промінь, 2006. - 64 с.


Українські прислів’я та приказки – скарбниця народної мудрості. Вони свідчать про гострий розум народу, про його естетичні почуття, високу мораль, уміння посміятися над своїми вадами, любов до рідної країни.


Сокол А.В. Моя країна –Укаїна / А.В Сокол , О.М. Конечна. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2004. - 64 с.


Книга Моя країна - Україна запрошує юних читачів у подорож по рідній країні, в доступній формі знайомить з історією України,її державним устроєм, символікою,природними багатствами та культурою,даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу.


Наша мова – солов’їна : Вірші / упоряд. М. Слабошпицький. – Київ : Веселка, 1990. – 33 с.


«Наша мова – солов’їна» - збірник віршів про багатство, красу та мелодійність української мови – мови, якою ми розмовляємо й думаємо, без якої не мислимо свого існування.