Моя велична Українська Мово!

05.11.2018
Поділитись в соцмережах:

«Мова – наша зброя, якою ми служимо народові,

що нас породив і вигодував і виховав. Мова – втілення думки.»

(М. Рильський)

9 листопада – День української писемності та мови. Це свято ми відзначаємо щороку на честь Київського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Наша мова нині барвистою рікою різноголосо звучить у кожному куточку України. Та окремим пластом історичних знань і літературно-поетичних вражень поширюється світом завдяки книжкам письменників та поетів, які прославляють нашу землю.

Вивчати рідну мову – головне завдання кожного свідомого громадянина держави.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Підручник. –  К.: АртЕк, 2002. – 424 с.

Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов’янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово перетворюється в староукраїнську і дістанете відповідь на таке непросте запитання: чому староросійська літературна мова,яка живилася тими ж джерелами, що й старослов’янська, утвердилася як літературна, а  староукраїнська занепала. Висвітлюються тут і початки зародження нової української літературної мови, і боротьба за розширення її функціональних меж у ХХ ст.

Мова-народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / Упоряд. Олекса Тихий; післяслово О.Зінкевича. –  К.: Смолоскип, 2007. –  416 с.

Доля мови нерозривно пов’язана з долею народу, який нею говорить. Занепадає мова-опиняється під загрозою зникнення народ.

У книзі «Мова-народ» зібрано висловлювання видатних людей (понад 250 авторів) та документів,які висвітлюють роль мови в житті народу. Частина розділів книги присвячена історичній долі української мови та українського народу.

Упорядник збірки – учитель і правозахисник Олекса Тихий (1927-1984), один з членів-засновників Української Гельсінкської групи.

Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів. –  К.: Либідь, 2012. –  360 с.

У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

Береза Т., Зубрицька І., Зелений Ю. Мова  – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. –  664 с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному словниковому запасу сучасних українців. У словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.

Призначений для найширшого кола шанувальників української мови.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. –  4-те вид., доповн. – К.: Либідь, 2011. – 272 с.

Даються поради щодо вибору лексичних, вимовних,  наголосових, морфологічних та синтаксичних варіантів для найкращого висловлення думки в різних стилях сучасної української літературної мови. Видання доповнене новітніми спостереженнями автора та його численних дописувачів. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод. посіб. –  К.: Знання, 2008. –  245 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто найактуальніші питання комунікативного етикету. Коли і як привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі звернутися, що і кому побажати? Які невербальні засоби використати у спілкуванні? Відповіді на ці запитання ви знайдете у посібнику, а також довідаєтеся про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягти успіху в процесі комунікації, матимете змогу перевірити, чи володієте ви мовленнєвим етикетом на належному рівні. Цьому сприятиме також подана система комунікативно зорієнтованих вправ.

Для студентів педагогічних та інших гуманітарних факультетів, викладачів, аспірантів.

Островський В. І., Островська Г. Ф. А українською кажуть так… / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. Вид. 2-ге, доповн. й виправл. –  Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013  –  456 с.

Відомий мовознавець Святослав Караванський сказав про перше видання цієї книжки: «Мовні скарби». Професор І. П. Ющук висловився докладніше: «Це справді надзвичайно глибока, цінна й корисна праця. Стільки матеріалу в ній охоплено, стільки тонких і доречних спостережень! Колосальна робота зроблена».

А ось думка доктора філології, професора Інституту НАНУ П. Ю. Гриценка,  висловлена в одній з радіопередач «Слово про слово»: «Народна мова є живильне джерело, ті потоки Антея, що дають силу титанові. Тільки глибинне занурення в народну мову, осмислений добір з джерел дає людям крила в творчості. Такими мислителями щодо мови є автори книжки «А українською кажуть так…». Прочитайте її і ви побачите, скільки тут є тонких нюансів, скільки є такого, що справді вивищує наші знання і зміцнює нашу здатність у володінні мовою».

Савченко Л. Г. Розмовляй українською правильно / Л. Савченко; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків:   Орбіта, 2016. –  191 с.

Довідник містить відомості із сучасної української мови, які можуть знадобитися учням середньої школи як допоміжний матеріал для занять, для підготовки до ЗНО. Пропонуємо цей довідник і тим, хто хоче вивчити українську мову чи поглибити знання з певного розділу.

У посібнику матеріал розміщений у такій послідовності : вступ, фонетика та орфоепія, лексикологія, фразеологія, орфографія, морфеміка та словотвір, морфологія, синтаксис і пунктуація, стилістика та культура мовлення.

Вихованець І. Р. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець; післямова А. Загнітка. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 160 с.

У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові вади усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висловлення думки.

Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, студентам і учням- усім, хто дбає про культуру української мови.