Голос епохи (90 років від дня народження Дмитра Павличка)

29.09.2019
Поділитись в соцмережах:

«Все, що мав у життю, він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї»

 

28 вересня минає 90 років від дня народження Дмитра Павличка (народ. 1929). В історії українського письменства Д.Павличка слід визнати зачинателем і видатним речником посттоталітарної літератури в Україні.

Павличко – автор щонайменше двох із половиною тисяч поетичних творів і кількох тисяч віршованих перекладів. Перекладав поезію більш як чотирьохсот поетів із п’ятдесяти семи літератур світу.

Дмитро Павличко – поет і політик – вміє просто й афористично формулювати для нації програми історичного моменту і чітко визначити моральний імператив для борця за свободу – це особиста відповідальність за свободу.

Академік Микола Жулинський наголошує на енергетичній ролі поета для національної культури і всього суспільства: «Залишаючись символом і вогнищем української національної ідеї, здатної зігріти своїм теплом усю націю, Дмитро Павличко і далі творчо випалює себе на пломінкому багатті контрастів, конфліктів, думок і чинів, настроїв і почуттів, зриваючи раз по раз голос відчайдушним криком болю за майбутнє українського світу!»

Павличко Д. Гранослов : Вибрані твори / Д. Павличко ; автор передм. і ред. Д. Пилипчук ; уклад. Р. Павличко. – К. : Укр. Письменник, 2015. – 896 с.

 В літературі ХХ століття Дмитрові Павличку судилося стати засновником посттоталітарної літератури в Україні, предтечею шістдесятництва, одним з найяскравіших речників української національної ідеї та українського державотворення.

 

Павличко Д. В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 1. Вірші. Поеми / Д. В. Павличко ; редкол.: М. П. Зяблюк (голова) та ін. ; вступ. ст. М. Г. Жулинського ; укладач Д. П. Пилипчук ; худож. оформ. серії М. І. Стратілата ; іл. І. С.Марчука. – К. : Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2008. – 608 с. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства).

 До першого тому увійшли поезії, створені Д.В.Павличком у різні періоди життя. Читач заглиблюється у неповторний мистецький світ і всесвіт поета, його громадянський пафос, філософсько-пасіонарне осмислення долі й звитяги українського народу.

Павличко Д. В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 2. Переклади / Д. В. Павличко ; редкол.: М. П. Зяблюк (голова) та ін. ; вступ. ст. Р. М. Лубківського; укладач Д. П. Пилипчук ; худож. оформ. серії М. І. Стратілата ; іл. І. С.Марчука. – К. : Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2009. – 608 с. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства).

 До другого тому ввійшли Павличкові переклади із поетичного виднокола понад 30 народів світу.

Павличко Д. В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 1 / Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1979. – 517 с.

 До першого тому вибраних творів сучасного українського поета, лауреата Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка ввійшли поезії з його ранніх збірок «Любов і ненависть», «Моя земля», «На чатах»; поеми «Земля», «Іван Загайчук»; цикли «Вчителям і друзям», «Притчі» та ін., а також деякі вірші з найновіших поетових книжок.

 

Павличко Д.В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 2 / Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1979. – 478 с.

 Другий том вибраних творів Дмитра Павличка складають розділи «Сонети», «Вогнище», «Таємниця твого обличчя», «Твори для дітей». Розмаїтий і широкий світ людських почувань відбито в цих віршах; філософські роздуми й інтимні сповіді, публіцистичні декларації і пейзажні малюнки, образи героїчні і портрети звичайних людей – все це тут визначає щира громадянська пристрасть.

Павличко Д. Три строфи : Поезії. / Д. Павличко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. – 127 с.

 Вірш, яким починається збірка, датований 1994 роком, останній – початком грудня 2006-го. Так і хочеться сказати читачеві – прочитай і віднайди різницю в цих римованих авторських думках, скроєних у строфи. У них виокремлено біль, розчарування, сподівання, і знову біль і сподівання…

Збірка адресована усім, хто цінує гарну поезію і вболіває за Україну.

Павличко Д. Рубаї. / Д. Павличко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 167 с.

 Дмитро Павличко першим в українській поезії використав форму рубаїв для вислову розмаїтих переживань і думок, що разом складають певну картину світу, спостереження поета за філософською суттю життя.

Павличко Д. Спіраль : Поезії. / Д. Павличко. – К. : Радянський письменник, 1984. – 110 с.

 Головний мотив нової книги віршів Дмитра Павличка, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка – вірність рідній землі; через усі розділи проходить образ матері. Особливістю збірки, створеної за свіжими враженнями від поїздок до Афганістану і у Париж – є пристрасне ствердження принципів моралі.

Павличко Д. Таємниця твого обличчя : Лірика. / Д. Павличко. – К. : «Молодь», 1979. – 112 с.

 Це друге доповнене видання збірки лауреата Державної премії Української РСР ім. Т.Г.Шевченка поета Дмитра Павличка. Автор книги заглиблює провідні теми – любові до рідної землі, жінки-матері, коханої.

Павличко Д. Сонети. / Д. Павличко. – К. : «Молодь», 1978. – 368 с.

 Дмитра Павличка читачі давно знають як майстра сонета. Його творам властиві і висока громадянська напруга і найінтимніші почування людської душі. Образне слово світиться ясністю думки.

До цієї збірки ввійшли оригінальні сонети і переклади.

Павличко Д.В. Поеми та притчі. / Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1986. – 214 с.

 До збірки ввійшли поеми та притчі відомого українського радянського поета, лауреата Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка, Республіканської комсомольської премії імені М.Островського. Провідний мотив книжки – утвердження моральної стійкості людини, безкомпромісності в боротьбі за гуманістичні ідеали.

 

Лубківський Р.М. Сповідь. Молитва. Присяга : Літ.портр.Дмитра Павличка. / Р. М. Лубківський – К. : Веселка, 2004. – 31 с. – (Урок л-ри).

 Свої роздуми над непроминальної сутністю поезії класика новітньої української літератури Дмитра Павличка, над його динамічною, палкою лірикою, глибинно патріотичним епосом, актуальною публіцистикою пропонує відомий письменник і критик, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка Роман Лубківський.