Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотеками ЦБС м. Рівне
(Витяг)

1. Загальні положення

1.4. Захист персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. На прохання користувача (в т. ч. по телефону) термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 10 днів, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою поза бібліотекою обмежується до 5 днів і не продовжується.
2.5. Читальні зали додому літературу не видають.
2.7. Видача користувачам документів, які мають підвищений попит, додому здійснюється під заставу.
Під заставу користувач може отримати не більше 3 документів.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотеками ЦБС м. Рівне, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра. Даним підписом на читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, відповідно до зобов’язань бібліотек. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно.
3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеках ЦБС м. Рівне заборонено.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами читач сплачує компенсацію за кожний прострочений день (ст. 20, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
Адміністрація ЦБС м. Рівне, бібліотекарі відділів обслуговування користувачів не несуть відповідальності за особисті речі користувачів.